ΧΑΡΙΛΑΟΥ / ΠΥΛΑΙΑ

Νικ. Πλαστήρα 45B Χαριλάου

Θεσσαλονίκη 54250

Τηλέφωνο: 2310 33 04 55